Mua trước trả sau

       Tạo ghi chú mới

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn OneNote.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng dấu “+” ở phía dưới màn hình để tạo mới.

        

        

       Bước 3: Chọn Nhập tiêu đề.

        

        

       Bước 4: Nhập nội dung và chọn biểu tượng lưu thay đổi.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU