Mua trước trả sau

       Ngăn không cho người khác xem thông báo cá nhân khi điện thoại khóa

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > notifications+actions.

        

        

       Bước 3: Bỏ chọn Show notifications in action center when my phone is locked.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU