Ngăn không cho người khác xem thông báo cá nhân khi điện thoại khóa

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > notifications+actions.

 

 

Bước 3: Bỏ chọn Show notifications in action center when my phone is locked.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU