Khôi phục cài đặt gốc

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > about.

 

 

Bước 3: Chọn reset your phone.

 

 

Bước 4: Chọn “yes”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU