Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > about.

        

        

       Bước 3: Chọn reset your phone.

        

        

       Bước 4: Chọn “yes”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU