Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > thông tin.

        

        

       Bước 3: Chọn đặt lại điện thoại.

        

        

       Bước 4: Chọn “có”.

        

        

       Bước 5: Chọn “có”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU