Chuyển ứng dụng + trò chơi sang thẻ SD

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tiện ích này cho phép người dùng mở rộng thêm không gian lưu trữ mặc định trên điện thoại.

 

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Nhận biết Lưu trữ.

 

 

Bước 2: Chọn điện thoại.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng+trò chơi.

 

 

Bước 4: Chọn biểu tượng hình tròn ở phía dưới.

 

 

Bước 5: Chọn ứng dụng+trò chơi mà bạn cần di chuyển, chọn di chuyển.

 

 

Bước 6: Chọn "có".

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU