Chọn bộ nhớ lưu trữ dữ liệu

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > phone storage

 

 

Bước 3: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Store new music+videos.

 

 

Bước  4: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Store new pictures on.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU