Mua trước trả sau

       Chọn bộ nhớ lưu trữ dữ liệu

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > phone storage

        

        

       Bước 3: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Store new music+videos.

        

        

       Bước  4: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Store new pictures on.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU