Mua trước trả sau

       Chọn bộ nhớ lưu trữ dữ liệu

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng > Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > lưu trữ điện thoại.

        

        

       Bước 3: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Lưu trữ nhạc+video mới trên.

        

        

       Bước 4: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Lưu trữ ảnh mới trên.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU