Chọn bộ nhớ lưu trữ dữ liệu

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng > Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > lưu trữ điện thoại.

 

 

Bước 3: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Lưu trữ nhạc+video mới trên.

 

 

Bước 4: Chọn phương tiện lưu trữ ở mục Lưu trữ ảnh mới trên.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU