Chia sẻ vị trí của bạn qua tin nhắn SMS

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Nhắn tin.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng thêm tập tin ở thanh tùy chọn bên dưới màn hình.

 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng đính kèm.

 

 

Bước 4: Chọn vị trí của tôi.

 

 

Bước 5: Chọn cho phép.

 

 

Bước 6: Nhập địa chỉ liên lạc bạn muốn gửi tin nhắn và nội dung tin nhắn bạn muốn gửi.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU