Mua trước trả sau

       Chia sẻ ứng dụng với Góc ứng dụng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Góc ứng dụng cho phép bạn thiết lập màn hình Bắt đầu tùy chỉnh trên Windows Phone 8.1, nơi bạn có thể chia sẻ chỉ những ứng dụng bạn chọn với người bạn cho phép sử dụng điện thoại của mình. Đồng thời, nếu bạn muốn thiết lập điện thoại cho những người khác, chẳng hạn như nhân viên, sinh viên hoặc đồng nghiệp, bạn có thể xuất cài đặt Góc Ứng dụng từ điện thoại của mình và nhập vào các điện thoại khác.

        

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > góc ứng dụng.

        

        

       Bước 3: Chọn Ứng dụng.

        

        

       Bước 4: Chọn các ứng dụng bạn muốn mọi người sử dụng, chọn biểu tượng xác nhận.

        

        

       Bước 5: Bật hoặc tắt Trung tâm hành động và Cài đặt.

        

        

       Bước 6: Chọn nâng cao.

        

        

       Bước 7: Bật hoặc tắt các tính năng mà bạn muốn người khác sử dụng.

        

        

       Bước 8: Chọn biểu tượng mũi tên để hoàn tất.

        

        

       Lưu ý: Bạn nên thiết lập mật khẩu màn hình khóa để đảm bảo mọi người không thể truy cập màn hình Bắt đầu của bạn từ Góc ứng dụng.