Mua trước trả sau

       Chia sẻ ứng dụng với apps corner

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Apps conner cho phép bạn thiết lập màn hình Bắt đầu tùy chỉnh trên Windows Phone 8.1, nơi bạn có thể chia sẻ chỉ những ứng dụng bạn chọn với người bạn cho phép sử dụng điện thoại của mình. Đồng thời, nếu bạn muốn thiết lập điện thoại cho những người khác, chẳng hạn như nhân viên, sinh viên hoặc đồng nghiệp, bạn có thể xuất cài đặt Góc Ứng dụng từ điện thoại của mình và nhập vào các điện thoại khác.

        

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system apps corner.

        

        

       Bước 3: Chọn Apps.

        

        

       Bước 4: Chọn các ứng dụng bạn muốn mọi người sử dụng, chọn biểu tượng xác nhận.

        

        

       Bước 5: Bật hoặc tắt Action center và Settings.

        

        

       Bước 6: Chọn Advanced.

        

        

       Bước 7: “Bật” hoặc “Tắt” các tính năng mà bạn muốn người khác sử dụng.

        

        

       Bước 8: Chọn phím Back để hoàn tất.

        

        

       Lưu ý: Bạn nên thiết lập mật khẩu màn hình khóa để đảm bảo mọi người không thể truy cập màn hình Bắt đầu của bạn từ apps corner.