Cải thiện khả năng đọc màn hình trong ánh nắng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bươc 2: Chọn hệ thống màn hình.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật” ở mục Khả năng đọc được dưới ánh nắng.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU