Cải thiện khả năng đọc màn hình trong ánh nắng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > display.

 

 

Bước 3: Chọn Sunlight readability.

 

 

Bước 4: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU