Mua trước trả sau

       Cải thiện khả năng đọc màn hình trong ánh nắng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn system > display.

        

        

       Bước 3: Chọn Sunlight readability.

        

        

       Bước 4: Kéo “On”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU