Bật sao lưu ứng dụng và cài đặt

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập App list, chọn Settings.

 

 

Bước 2: Chọn system > backup.

 

 

Bước 3: Chọn apps+settings.

 

 

Bước 4: Kéo "On" ở mục Settings backup và App backup.

 

 

Bước 5: Chọn back up now.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU