Mua trước trả sau

       Bật sao lưu ứng dụng và cài đặt

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > sao lưu.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng+cài đặt.

        

        

       Bước 4: Kéo “Bật” ở mục Sao lưu cài đặt  Sao lưu ứng dụng.

        

        

       Bước 5: Chọn sao lưu bây giờ.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU