Bật sao lưu ứng dụng và cài đặt

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > sao lưu.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng+cài đặt.

 

 

Bước 4: Kéo “Bật” ở mục Sao lưu cài đặt  Sao lưu ứng dụng.

 

 

Bước 5: Chọn sao lưu bây giờ.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU