Mua trước trả sau

       Thay đổi thời gian sáng màn hình

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > màn hình khóa.

        

        

       Bước 3: Chọn Màn hình khóa sau.

        

        

       Bước 4: Chọn thời sáng màn hình thích hợp mà bạn muốn.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU