Thay đổi thời gian sáng màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > màn hình khóa.

 

 

Bước 3: Chọn Màn hình khóa sau.

 

 

Bước 4: Chọn thời sáng màn hình thích hợp mà bạn muốn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU