Thay đổi hành động nhanh trên điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn thông báo+hành động.

 

 

Bước 3: Chọn Chọn hành động nhanh của bạn.

 

 

Bước 4: Màn hình hiển thị danh sách hành động, bạn có thể chọn bất kỳ hành động nhanh nào bạn muốn.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU