Thiết lập gia đình tôi trên Lumia 1320

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Do khi lập tài khoản bạn để độ tuổi dưới 18 tuổi nên sẽ không được phép tải ứng dụng khi không có sự cho phép của tài khoản cha/mẹ. 

  • Truy cập vào www.windowsphone.com/family và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.
  • Thêm tài khoản bạn muốn vào Gia đình tôi.
  • Thay đổi cài đặt cho tài khoản của con bạn.
  • Để có thể thêm cài đặt Gia đình tôi, hãy chuyển đến familysafety.microsoft.com.

lumia 1320

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU