Nokia 515 Dual Sim – Cài bài hát làm nhạc chuông

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

 

Bạn có thể cài đặt một bài hát từ trình phá nhạc làm nhạc chuông.

  1. Khi cài đặt nhạc chuông, hãy di chuyển sang trái để chọn  Mở Tập tin và chọn bài hát.
  2. Bạn có thể đánh dấu một phần của bài hát để sử dụng làm nhạc chuông. Chọn .
  3. Để di chuyển điểm đầu => hãy di chuyển sang trái hoặc phải. Để di chuyển điểm cuối theo cùng cách => Di chuyển xuống. Khi bạn đã sẵn sàng hãy chọn Xong.
  4. Chọn Lưu lại.

Hướng dẫn sử dụng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU