Nokia 515 Dual Sim – Cách sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

 

Dẽ dàng chuyển danh bạ, các mục nhập lịch và những nội dung khác sang điện thoại mới của bạn.

  1. Hãy bật Bluetooth trên cả hai điện thoại. Để bật Bluetooth trên điện thoại mới, hãy chọn Menu => Cài đặt => Kết nối => Bluetooth.
  2. Trên điện thoại mới, hãy chọn Menu => Cài đặt => Đ.bộ & Sao lưu => Sao chép từ đ.t =>  Xong => OK.

Mẹo: Để nhanh chóng sao chép danh bạ từ một điện thoại tương thích, hãy chọn Menu => Ứng dụng => Ứng dụng của tôi => Chuyển.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU