Nokia 515 Dual Sim – Cách cài đặt thẻ SIM để sử dụng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

 

Bạn có thể cài thẻ SIM mặc định dùng để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc kết nối Internet. Nếu bạn đặt tên cho thẻ SIM, bạn có thể xem nhanh, ví dụ xem thẻ nào dùng cho công việc thẻ nào để sử dụng cá nhân.

Bấm giữ phím * => Để quyết định SIM nào sẽ sử dụng mỗi lần, hãy chọn Luôn hỏi => Chọn SIM1 hoặc SIM2 để cài SIM nà sẽ sử dụng cho kết nối nào.

Cách đổi tên SIM => Tùy chọn => Đổi tên.

Hướng dẫn sử dụng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU