Thực hiện cuộc gọi trên Nokia

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Ngoài cách thực hiện trực tiếp từ các danh bạ có sẵn trên điện thoại thì bạn có thể thực hiện được bằng cách nhập trực tiếp trên bàn phím.

gọi

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU