Thay đổi âm lượng cuộc gọi Nokia 301

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Khi đang nghe cuộc gọi đến hoặc bạn thực hiện một cuộc gọi đi mà âm lượng quá lớn thì bạn có thể giảm âm lượng cho vừa với nhu cầu của bạn.

thay đổi âm lượng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU