Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.

 

 

Bước 2: Chọn Window animation scale > Animation is off.

 

 

Bước 3: Chọn Trasition animation scale > Animation is off.

 

 

Bước 4: Chọn Animator duration scale > Animation is off.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU