Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Motorola Moto X

vào ngày 19/05/2016 câu trả lời• 142 lượt xem

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Máy bay.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Motorola Moto X

 

2. Để kích hoạt chế độ máy bay các bạn nhấp vào sao cho biểu tượng có màu sáng. Để tắt hãy làm tương tự cho biểu tượng có màu tối.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Motorola Moto X

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU