Thêm tải khoản Google trên đện thoại Mobiistar Touch Lai 512

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Nếu bạn muốn thay đổi tải khoản Google để tải ứng dụng cũng như đồng bộ danh bạ thì bạn chỉ cần làm theo cách sau: Cài đặt => tài khoản & đồng bộ => chạm vào tài khoản Google => chọn Xóa tài khoản.

tài khoản

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU