Mua trước trả sau

       Hiển thị Tùy chọn phát triển trên Mobiistar touch LAI 512

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Trên máy Mobiistar touch LAI 512 bạn vào Cài đặt => Thông tin => Chạm liên tục vào Số phiên bản tạo => đến khi có thông báo trên màn hình là được.

       4

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU