Hiển thị Tùy chọn phát triển trên Mobiistar touch LAI 512

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Trên máy Mobiistar touch LAI 512 bạn vào Cài đặt => Thông tin => Chạm liên tục vào Số phiên bản tạo => đến khi có thông báo trên màn hình là được.

4

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU