Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Touch Lai 502 HD

vào ngày 03/11/2016 câu trả lời• 101 lượt xem

Để ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính cho Mobiistar Touch Lai 502 HD, bạn thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Chạm và giữ vào khoảng trống ở màn hính chính để xuất hiện cài đặt

 

Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

 

Bước 2: Nhấp chọn Cài đặt

 

Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

 

Bước 3: Tiếp theo chọn mục Màn hinh chính

 

Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

 

Bước 4: Tích vào mục Ẩn tên ứng dụng

 

Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU