Mua trước trả sau

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Touch Lai 502 HD

       vào ngày 03/11/2016 câu trả lời• 111 lượt xem

       Để ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính cho Mobiistar Touch Lai 502 HD, bạn thực hiện theo các bước sau:

        

       Bước 1: Chạm và giữ vào khoảng trống ở màn hính chính để xuất hiện cài đặt

        

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 2: Nhấp chọn Cài đặt

        

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 3: Tiếp theo chọn mục Màn hinh chính

        

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 4: Tích vào mục Ẩn tên ứng dụng

        

       Hướng dẫn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính trên Mobiistar Lai Z1

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU