Hướng dẫn bật/tắt đèn pin trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Tại màn hình, các bạn vuốt từ trên xuống 2 lần để mở nhanh giao diện cài đặt. Tại đây, các bạn dễ dàng nhìn thấy được biểu tượng đèn pin.     Bước...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn bật/tắt WiFi trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Tại đây, bạn nhấn vào biểu tượng Wi-Fi để truy cập vào phần cài đặt.   &n...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn bật/tắt chế độ máy bay trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Ở giao diện này, bạn sẽ nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới để bật chế độ máy bay....
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn bật/tắt GPS trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Ở giao diện này, bạn sẽ nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới để bật GPS.   &n...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn khóa xoay trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Ở giao diện này, mặc định điện thoại sẽ được để ở chế độ "tự động xoay", bạn sẽ nhấn vào biểu tư...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn cách đặt báo thức trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Tại màn hình, các bạn vuốt từ trên xuống 2 lần để mở nhanh giao diện cài đặt. Tại đây, các bạn dễ dàng nhìn thấy được thanh thay đổi độ sáng. Các bạn có th...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn xóa ứng dụng trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Tại màn hình chính, các bạn chọn biểu tượng như hình bên dưới để mở chức năng gọi điện thoại.     Bước 2: Các bạn chọn biểu tượng phím số.  ...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn gọi điện thoại trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Tại màn hình chính, các bạn chọn biểu tượng như hình bên dưới để mở chức năng gọi điện thoại.     Bước 2: Các bạn chọn biểu tượng phím số.  ...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn thực hiện nhắn tin trên Mobiistar Touch Kem 432m

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, để nhắn tin, các bạn chọn biểu tượng tin nhắn.     Bước 2: Các bạn sẽ chọn thêm mới để nhắn tin.     Bước 3: C...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

Hướng dẫn tắt các ứng dụng đang chạy trên Mobiistar Touch Kem 432m

Việc tắt các ứng dụng đang chạy giúp bạn thoát nhanh và giải phòng bộ nhớ RAM của máy.   Bước 1: Tại giao diện màn hình, các bạn chọn biểu tượng hình vuông nh...
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Touch Kem 432m

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU