Kích hoạt chế độ trả lời nhanh cuộc gọi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Call settings.

 

 

Bước 2: Chọn Other settings.

 

 

Bước 3: Chọn Quick responses.

 

 

Bước 4: Chọn đoạn thoại trả lời nhanh mà bạn muốn.

 

 

Bước 5: Chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU