Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cài đặt cho người phát triển.

 

 

Bước 2: Chọn Tỉ lệ hoạt ảnh cửa sổ > Hoạt ảnh tắt.

 

 

Bước 3: Chọn Tỉ lệ hoạt ảnh chuyển tiếp > Hoạt ảnh tắt.

 

 

Bước 4: Chọn Tỉ lệ thời gian của bộ hiệu ứng động > Hoạt ảnh tắt.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU