Mua trước trả sau

       Thiết lập thời gian tắt mở máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Lịch bật/tắt nguồn.

        

        

       Bước 2: Chọn mục thời gian.

        

        

       Bước 3: Chọn Giờ.

        

        

       Bước 4: Thiết lập thời gian, chọn Xong.

        

        

       Bước 5: Chọn HOÀN TẤT.

        

        

       Bước 6: Chọn thời gian mà bạn đã thiết lập.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU