Thiết lập thời gian tắt mở máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Lịch bật/tắt nguồn.

 

 

Bước 2: Chọn mục thời gian.

 

 

Bước 3: Chọn Giờ.

 

 

Bước 4: Thiết lập thời gian, chọn Xong.

 

 

Bước 5: Chọn HOÀN TẤT.

 

 

Bước 6: Chọn thời gian mà bạn đã thiết lập.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU