Kích hoạt giới hạn quá trình nền

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.

 

 

Bước 2: Chọn Background process limit.

 

 

Bước 3: Chọn Background process limit mà bạn muốn.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU