Mua trước trả sau

       Bật tính năng thông báo khi nhận Gmail mới

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Gmail trên màn hình.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 3: Chọn mục Gmail của bạn.

        

        

       Bước 4: Chọn Thông báo.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU