Thiết lập thời gian tắt mở máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Scheduled power on & off.

 

 

Bước 2: Chọn mục thời gian.

 

 

Bước 3: Chọn Time.

 

 

Bước 4: Thiết lập thời gian, chọn Done.

 

 

Bước 5: Chọn DONE.

 

 

Bước 6: Chọn thời gian mà bạn đã thiết lập.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU