Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Mobiistar Touch Bean 402C

vào ngày 31/08/2016 câu trả lời• 199 lượt xem

Bước 1: Trong mục ứng dụng, chọn Cài đặt.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Mobiistar Lai Zumbo S 1

 

Bước 2: Tìm và truy cập vào mục Sao lưu & đặt lại.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Mobiistar Lai Zumbo S 4

 

Bước 3: Chọn Đặt lại về dữ liệu gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Mobiistar Lai Zumbo S 67

 

Bước 4: Sau khi đọc và đồng ý những điều kiện thông báo, nhấn Đặt lại điện thoại.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Mobiistar Lai Zumbo S 123

 

Bước 5: Chọn Xóa mọi thứ và thiết bị sẽ bắt đầu quá trình khôi phục, lưu ý là bạn nên lưu toàn bộ thông tin cá nhân ra ngoài và quá trình thực hiện có thể sẽ mất vài phút.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU