Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

vào ngày 10/05/2016 câu trả lời• 146 lượt xem

Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

 

1. Từ “Cài đặt” nhấp chọn “Vị trí”

Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

 

2. Nhấp vào công tắc bật/tắt bên phải để sử dụng GPS. Tại đây có tùy chọn “Chế độ” và thể hiện những ứng dụng sử dụng vị trí gần nhất, dịch vụ vị trí

Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

 

Nhấp vào “Chế độ” để chọn những chế độ phù hợp

Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

 

4. Tại mục “Dịch vụ vị trí” là nơi cung cấp lịch sử vị trí, giúp tăng hiệu quả sử dụng.

Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

 

Nếu không muốn, có thể xóa lịch sử vị trí. Nhấp vào mục “Xóa lịch sử vị trí” rồi chọn “Xóa”

Hướng sử dẫn dụng tính năng Vị trí (GPS) trên Mobiistar Prime X Max

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU