Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

vào ngày 09/05/2016 câu trả lời• 210 lượt xem

Ứng dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max có khá nhiều tính năng, để sử dụng ta thực hiện:

 

1. Từ màn hình chính, chọn “Đồng hô”

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

 

2. Ứng dụng đồng hồ gốm 4 tab, tab đầu tiên là cài đặt báo thức. Nhấp vào dấu “+” để thêm báo thức

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

 

3. Tab thứ hai có biểu tượng đồng hồ tròn là nơi cho phép ta thêm nhiều đồng hồ của các thành phố khác trên thế giới

Nhấp vào biểu tượng trái đất màu hồng để thêm đồng hồ của một thành phố khác

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

 

Tích vào một hoặc nhiều thành phố

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

 

4. Tab thứ 3, đồng hồ đếm ngược. Ta nhập thời gian cần đếm ngược, sau đó nhấp vào biểu tượng “Play” để bắt đầu.

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

 

5. Tab thứ 4 là tab đồng hồ bấm giờ. Nhấp vào icon “Play” để bắt đầu và nhấp icon “Pause” để dừng.

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ trên Mobiistar Prime X Max

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU