Hướng đặt điện thoại về dữ liệu gốc trên Mobiistar Prime X Grand

vào ngày 27/05/2016 câu trả lời• 128 lượt xem

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, các bạn chọn Menu để mở giao diện ứng dụng.

 

 

Bước 2:  Các bạn chọn "Cài đặt"

 

 

Bước 3: Tại đây, các bạn chọn "Sao lưu & đặt lại".

 

 

Bước 4: Tại đây, các bạn sẽ thấy ngay lựa chọn "Đặt lại về dữ liệu gốc" để đưa máy về chế độ ban đầu. Các bạn nhấn chọn.

 

 

Bước 5: Chọn "Đặt lại điện thoại".

 

 

Bước 6: Chọn "Xóa mọi thứ". Như vậy, các bạn đã đặt máy về dữ liệu gốc thành công.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU