Hướng dẫn cách đặt báo thức trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, các bạn nhấn vào đồng hồ.     Bước 2: Tiếp theo, các bạn sẽ chọn biểu tượng đồng hồ báo thức (1) và chọn thêm mới (2).     Bước 3: Tại bước này, các bạn sẽ chọn thời gian báo thức như giờ, phút, buổi sáng hay chiều.
• 0 câu trả lời • vào ngày 27/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn bật phần trăm pin trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Tại màn hình chính, các bạn chọn Menu để mở giao diện ứng dụng.     Bước 2: Các bạn chọn "Cài đặt".     Bước 3: Nhấn chọn "Pin".     Bước 4: Ở lựa chọn "Phần trăm pin", các bạn sẽ nhấn để mở. &n
• 0 câu trả lời • vào ngày 27/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng đặt điện thoại về dữ liệu gốc trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, các bạn chọn Menu để mở giao diện ứng dụng.     Bước 2:  Các bạn chọn "Cài đặt"     Bước 3: Tại đây, các bạn chọn "Sao lưu & đặt lại".     Bước 4: Tại đây, các bạn sẽ thấy
• 0 câu trả lời • vào ngày 27/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn bật/tắt đèn pin trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Tại màn hình, các bạn vuốt từ trên xuống 2 lần để mở nhanh giao diện cài đặt. Tại đây, các bạn dễ dàng nhìn thấy được biểu tượng đèn pin.     Bước 2: Các bạn sẽ mở đèn pin bằng
• 0 câu trả lời • vào ngày 27/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn bật/tắt Bluetooth trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Từ màn hình điện thoại, các bạn kéo xuống 2 lần để mở nhanh giao diện cài đặt. Ở đây, các bạn dễ dàng nhìn thấy được biểu tượng Bluetooth đang tắt.     Bước 2: Các bạn sẽ mở Bluetooth bằng c&aacu
• 2 câu trả lời • vào ngày 27/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: tại màn hình chính, chọn Menu để vào giao diện ứng dụng.     Bước 2: Trong giao diện ứng ứng dụng, các bạn dễ dàng nhìn thấy biểu tượng của ứng dụng CHPlay, nhấn vào để mở ứng dụng.     Bước 3: Sau khi đã truy cập được vào ứng dụng CHPlay, các b
• 0 câu trả lời • vào ngày 27/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn khóa xoay trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Ở giao diện này, mặc định điện thoại sẽ được để ở chế độ "tự động xoay", bạn sẽ nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới để khóa
• 0 câu trả lời • vào ngày 26/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn bật/tắt GPS trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Ở giao diện này, bạn sẽ nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới để bật GPS.     Bước 2: Sau khi bật thành c&oc
• 0 câu trả lời • vào ngày 26/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn bật/tắt chế độ máy bay trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Ở giao diện này, bạn sẽ nhấn vào biểu tượng như hình bên dưới để bật chế độ máy bay.     Bước 2: Sau khi bật
• 0 câu trả lời • vào ngày 26/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

Hướng dẫn bật/tắt WiFi trên Mobiistar Prime X Grand

Bước 1: Ở màn hình chính, vuốt từ trên xuống hai lần để truy cập vào cài đặt nhanh. Tại đây, bạn nhấn vào biểu tượng Wi-Fi để truy cập vào phần cài đặt.     Bước 2: Các mạng Wi-Fi hiện c&
• 0 câu trả lời • vào ngày 26/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Mobiistar Prime X Grand

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU