Mua trước trả sau

       Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Prime 508 Lite

       vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 156 lượt xem

       Để thêm các tiện ích ra màn hình chủ, ta thực hiện như sau:

        

       Bước 1: Khi ở màn hình chính, giữ vào khoảng trống bất kỳ hoặc bấm phím Menu cảm ứng

        

       Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 2: Tiếp đó chọn Tiện ích

        

       Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 3:  Một bảng xuất hiện với các tùy chọn tiện ích như: gmail, cài đặt nhanh, lịch, liên hệ nhanh,... Nhấp vào tiện ích mong muốn để thêm ra màn hình. Làm tương tự để thêm các tiện ích khác

        

          Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 4: Các tiện ích sau khi đã được chọn ra màn hình

        

        Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU