Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Prime 508 Lite

vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Để thêm các tiện ích ra màn hình chủ, ta thực hiện như sau:

 

Bước 1: Khi ở màn hình chính, giữ vào khoảng trống bất kỳ hoặc bấm phím Menu cảm ứng

 

Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

 

Bước 2: Tiếp đó chọn Tiện ích

 

Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

 

Bước 3:  Một bảng xuất hiện với các tùy chọn tiện ích như: gmail, cài đặt nhanh, lịch, liên hệ nhanh,... Nhấp vào tiện ích mong muốn để thêm ra màn hình. Làm tương tự để thêm các tiện ích khác

 

   Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

 

Bước 4: Các tiện ích sau khi đã được chọn ra màn hình

 

 Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU