Hướng dẫn đặt báo thức trên Mobiistar LAI Zumbo J

vào ngày 31/08/2016 câu trả lời• 494 lượt xem

Bước 1: Trong mục ứng dụng, chọn Đồng hồ.

Hướng dẫn đặt báo thức trên Mobiistar Lai Zumbo S 1

 

Bước 2: Nhấp vào dấu cộng đỏ để tạo báo thức mới.

Hướng dẫn đặt báo thức trên Mobiistar Lai Zumbo S 2

 

Bước 3: Tại đây, bạn chọn giờ báo thức, lưu ý là bạn sẽ chọn giờ trước và chọn phút sau.

Hướng dẫn đặt báo thức trên Mobiistar Lai Zumbo S 3

 

Bước 4: Nhấn OK để xác nhận.

Hướng dẫn đặt báo thức trên Mobiistar Lai Zumbo S 6

 

Một dòng thông báo sẽ hiện lên cho bạn biết là báo thức được thiết lập thành công.

Hướng dẫn đặt báo thức trên Mobiistar Lai Zumbo S 10

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU