Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Để thêm các tiện ích ra màn hình chủ, ta thực hiện như sau:

1. Khi ở màn hình chính, giữ vào khoảng trống hoặc bấm phím Menu cảm ứng

Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

 

2. Tiếp đó chọn "Tiện ích"

Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

 

3. Một bảng xuất hiện với các tùy chọn tiện ích như: gmail, cài đặt nhanh, lịch, liên hệ nhanh,... Nhấp vào tiện ích mong muốn để thêm ra màn hình. Làm tương tự để thêm các tiện ích khác

   Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

 

4. Các tiện ích sau khi đã được chọn ra màn hình

 Hướng dẫn thêm tiện ích ra màn hình chủ của Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU