Hướng dẫn tạo khóa màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 164 lượt xem

Người dùng có thể thoải mái tạo mật khẩu bằng những hình vẽ tự do, không "đụng hàng" và đồng thời tăng khả năng bảo mật cho thiết bị của mình. Để thực hiện trên Mobiistar Lai Z1, thực hiện như sau:

1. Vào "Cài đặt" từ màn hình ứng dụng

 

2. Tiếp theo chọn mục "Bảo mật"

Hướng dẫn tạo mật khẩu màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

 

3. Chọn "Khóa màn hình"

Hướng dẫn tạo mật khẩu màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

 

4. Tại đây có các tùy chọn kiểu khóa màn hình khác nhau, ta chọn mục "Hình"

Hướng dẫn tạo khóa màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

 

5. Tại màn hình này, người dùng cần tạo hình vẽ

Hướng dẫn tạo khóa màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

 

6. Sau khi đã vẽ hình xong, nhấp vào "Tiếp tục"

 

7. Máy yêu cầu vẽ lại hình đã 1 lần để đảm bảo, sau đó chọn "Xác nhận"

Hướng dẫn tạo khóa màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

 

8. Màn hình khóa sau khi đã thiết lập, kể từ đây mỗi khi muốn mở khóa sẽ yêu vẽ hình

Hướng dẫn tạo khóa màn hình bằng hình vẽ trên Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU