Hướng dẫn hiển thị phần trăm pin trên Mobiistar Lai Z1

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 148 lượt xem

Để hiển thị phần trăm phin trên thanh status bar, thực hiên như sau:

1. Từ cài đặt, chọn mục "Pin"

Hướng dẫn hiển thị phần trăm pin trên Mobiistar Lai Z1

 

2. Tiếp đó tích vào mục "Tỷ lệ pin". Tại đây còn hiển thị thời gian sử dụng của mức pin còn hiện tại

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU