Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Mobiistar Lai Z1

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 289 lượt xem

Có những ứng dụng sau một thời sử dụng ta không cần đến nó nữa, để xóa bỏ chúng, ta thực hiện như sau:

1. Từ màn hình các phần mềm, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Mobiistar Lai Z1

 

2. Khi đã và "Cài đặt" ta tiếp tục chọn mục "Ứng dụng"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Mobiistar Lai Z1

 

3. Tại màn hình danh sách tất cả các ứng dụng hiện ra, chọn ứng dụng muốn gỡ bỏ. Ở đây mình chọn gỡ game "Đào vàng"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Mobiistar Lai Z1

 

4. Tiếp theo nhấp vào "Gỡ cài đặt"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Mobiistar Lai Z1

 

5. Chọn "OK" để thực hiện việc gỡ bỏ

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU