Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 71 lượt xem

Thay vì phải dùng phím cứng, người dùng chỉ cần chạm 2 lần là đã có thể khóa màn hình. Để bật tính năng ta thực hiện:

1. Chạm và giữ vào khoảng trống trên màn hình chủ hoặc bấm phím Menu cảm ứng

 

2. Tiếp theo chọn mục "Cài đặt"

Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

 

3. Tại đây chọn mục "Thông thường"

 Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

 

4. Tích vào mục "Chạm 2 lần" để bật tính năng

 Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU