Mua trước trả sau

       Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai 504C

       vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 88 lượt xem

       Thay vì phải sử dụng phím cứng, bạn có thể bật tính năng chạm 2 lần trên màn hình Mobiistar Lai 504C để khóa máy bằng cách thực hiện các bước sau:

        

       Bước 1: Chạm và giữ vào khoảng trống trên màn hình chủ hoặc bấm phím Menu cảm ứng

        

        

       Bước 2: Tiếp theo chọn mục Cài đặt

        

       Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 3: Nhấn vào mục Thông thường

        

        Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

        

       Bước 4: Tích vào mục Chạm 2 lần để kích hoạt tính năng

        

        Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU