Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar LAI 504C

vào ngày 30/05/2016 câu trả lời• 216 lượt xem

Thay vì phải sử dụng phím cứng, bạn có thể bật tính năng chạm 2 lần trên màn hình Mobiistar LAI 504C để khóa máy bằng cách thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Chạm và giữ vào khoảng trống trên màn hình chủ hoặc bấm phím Menu cảm ứng

 

 

Bước 2: Tiếp theo chọn mục Cài đặt

 

Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

 

Bước 3: Nhấn vào mục Thông thường

 

 Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

 

Bước 4: Tích vào mục Chạm 2 lần để kích hoạt tính năng

 

 Hướng dẫn bật tính năng chạm để khóa màn hình Mobiistar Lai Z1

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU