Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > GeneralMore.

 

 

Bước 2: Chọn Bluetooth tethering.

 

 

Bước 3: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU