Kích hoạt chế độ trả lời nhanh cuộc gọi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi.

 

 

Bước 2: Chọn Cài đặt khác.

 

 

Bước 3: Chọn Trả lời nhanh.

 

 

Bước 4: Chọn đoạn thoại trả lời nhanh mà bạn muốn.

 

 

Bước 5: Chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU