Hướng dẫn bật chế đô máy bay trên Microsoft Lumia 550

vào ngày 24/05/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

1. Trong phần cài đặt của máy, vuốt xuống để tìm tùy chọn Chế độ máy bay, truy cập Tab để mở ra cài đặt mới như trong hình.

Hướng dẫn bật chế đô máy bay trên Microsoft Lumia 550

 

 

2. Nhấp vào phần được đánh dấu để kích hoạt chế độ máy bay và vuốt thanh thông báo xuống để kiểm tra quá trình được hoàn tất chưa.

Hướng dẫn bật chế đô máy bay trên Microsoft Lumia 550

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU