Ngăn không cho người khác xem thông báo cá nhân khi điện thoại khóa

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn hệ thống > thông báo + hành động.

 

 

Bước 3: Bỏ chọn Hiển thị thông báo trong trung tâm hành động khi khóa điện thoại.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU