Mua trước trả sau

       Cải thiện khả năng đọc màn hình trong ánh nắng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập danh sách Ứng dụng, chọn Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn hệ thống > màn hình.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật” ở mục Khả năng đọc được dưới ánh nắng.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU